Privaatsuspoliitika

Safeeuro OÜ (edaspidi Safeeuro) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Safeeuro kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitletakse kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, ettevõtte nimi, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
Muude andmete kogumine:
Safeeuro kogub ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on veebilehe safeeuro.ee külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

Isikuandmete kasutamine

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel. Isikustamata andmeid kasutatakse selleks, et kaardistada enim huvipakkuvad tooted ja teenused meie veebilehel.
Ühtlasi saame kogutud isikuandmete abil teavitada kliente Safeeuro parimatest pakkumistest ja uudistest uudiskirja kaudu. Uudiskirjaga liitumise nõusolekut küsitakse kliendilt e-poe kassas või kirjaga. Uudiskirjaga liitunutel on igal ajal võimalik ennast adressaatide nimekirjast eemaldada.

Isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik muuta ja täiendada kirjutades postiaadressile info@safeeuro.ee

Isikuandmete edastamine

Safeeuro ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kaitse

Safeeuro rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Safeeuro e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmeside kanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse andmete edastamise ja vastuvõtmise ajal.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Safeeuro jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi igal ajal, tehes vastavad muudatused kättesaadavaks oma kodulehel ja teavitades uudiskirjaga liitunud kliente.
Privaatsuspoliitika tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil info@safeeuro.ee
Vaata ka e-poe Müügitingimusi