Võltsingute tuvastamine

Lisaks meie manuaalsetele ja automaatsetele tuvastusseadmetele, teostavad enamik meie müüdavaid seadmeid ka põhjalikku kontrolli pangakupüüridele. Kupüürid on varustatud mitmete erinevate turvaelementidega, et teha võimalikult raskeks nende võltsimine. Antud turvaelemente kontrollivad ka meie seadmed ning vähimagi kahtluse korral annavad seadmed kohe sellest ka märku.

Iga erineva turvaelemendi kontrollimiseks kasutame erinevaid lühendeid, mis on kõik seadmete kirjeldustes kirja pandud.

Järgnevas tabelis on täpselt lahti kirjutatud, mida erinevad lühendid tegelikult tähendavad:

Kupüüride turvaelementide tähendused